P r a v i d l a   š a m p i o n á t u

15. ÚAMK RC Rally Cup Český Krumlov 2019

Pravidla

Přihlášky do závodů, registrace:

Jezdci se do jednotlivých závodů přihlašují samostatně, vždy nejpozději do středy před začátkem závodu (uzávěrka přihlášek je v 18.00 hodin). Z důvodu možnosti zaplnění startovního pole doporučuje se přihlásit co nejdříve, maximální propustnost tratí je 40 jezdců.

Každý soutěžící je povinen se přihlásit do jednotlivých závodů prostřednictvím formuláře na www.rca-ck.com. Přihlášením se do závodu jezdec souhlasí s těmito pravidly.

Údaje uvedené v přihlášce jsou závazné, soutěžící je povinen nahlásit pravdivé údaje a startovat do závodu s uvedenou karosérií a frekvencí.

Jestliže se přihlášený soutěžící nemůže závodu zúčastnit, je nutné neprodleně tuto skutečnost oznámit pořadateli e-mailem nebo telefonicky. Nejpozději však 24 hodin před startem závodu. Pokud se přihlášený včas neomluví, bude mu zvýšeno startovné na dalším závodě o 100,- Kč! Startovní čísla jsou automaticky přidělována podle konečného umístění v předchozím ročníku šampionátu. Pokud jezdec minulou sezónu nejel nebo nebodoval, bude mu číslo přiděleno pořadatelem.

Sada polepů se startovním číslem bude přidělena před startem prvního závodu za poplatek 70,- Kč za jedno auto a bude používána po celou sezónu 2019.

 

Specifikace modelu, kategorie:

Soutěžící smí používat závodní speciál v měřítku 1:10, max. šíře karoserie 200mm a kola nesmějí tuto karoserii přesahovat. Šířka pneumatik nesmí být větší než 28mm a průměr nesmí přesahovat 74mm (výjimka u skupiny Rallylegend). Závodník může startovat s karoseriemi, které se účastnily rally nebo byly pro rally zkonstruovány. Povolené nejsou vozy dálkových soutěží rally nebo crosscountry. Zadní přítlačné křídlo musí odpovídat předloze skutečného vozu. Baterie jsou omezeny maximálním napětím 7,4V.

 

Vypsané kategorie, pro které bude samostatně vyhlášena klasifikace:

Kategorie modelů:

Skupina WRC

V této kategorii mohou startovat modely splňující:

Nápravy:             pohon obou náprav (4WD), řízena pouze přední náprava

Motor:                 bez omezení
Karosérie:           všechny vozy kategorie WRC (staré – například Ford Focus WRC nebo Subaru Impreza WRC, novější – například Ford Fiesta RS WRC nebo nejnovější specifikace 2017)


Skupina WRC2

V této kategorii mohou startovat modely splňující:

Nápravy:             pohon obou náprav (4WD), řízena pouze přední náprava

Motor:                 bez omezení
Karosérie:           všechny vozy s pohonem obou náprav (4WD) mimo vozů WRC (například Fiat Grande Punto S2000, Peugeot 207 S2000, atd. + vozy bývalé skupiny N (Mitsubishi Lancer EVO, Subaru Impreza))

 

Skupina WRC3

V této kategorii mohou startovat modely splňující:

Nápravy:             pohon pouze jedné nápravy (2WD) - je jedno jestli přední nebo zadní, řízena pouze                   přední náprava

Motor:                 bez omezení

Podvozek:           továrně nebo libovolně postavený, maximální rozvor náprav 260 mm (u libovolně postavených podvozků, většinou upravených ze 4WD, nesmí být na nepoháněné nápravě vloženy poloosy!)


Skupina Rallylegend

V této kategorii mohou startovat modely splňující:

Nápravy:             pohon obou (4WD) nebo jedné (2WD) nápravy, poháněná přední nebo zadní náprava u 2WD, řízena pouze přední náprava

Motor:                                 bez omezení

Podvozek:          továrně nebo libovolně postavený, maximální rozvor náprav 260 mm (u libovolně postavených podvozků, většinou upravených ze 4WD, nesmí být na nepoháněné nápravě vloženy poloosy!)

Karosérie:          všechny legendární vozy, které se účastnily rally v minulosti. Orientační stáří skutečné předlohy vozu pro karosérii je rok 1994 a starší. Pohon musí odpovídat karosérii a skutečnosti! Jen namátkové jde například o karosérie BMW M3 E30, Lancia Delta HF Integrale, Ford Escort RS Cosworth, Datsun 240Z a spousta dalších.
Pneumatiky:     u této kategorie mohou být použité širší nebo větší pneumatiky než se uvádí v kapitole „Specifikace modelu, kategorie“, odpovídající ale vzhledu originálního vozu (například širší zadní pneumatiky vozu Lancia HF Stratos, apod.)

U všech skupin platí, že karosérie musí odpovídat včetně pohonu skutečnému vozu! Pokud si nejste jisti, do jaké skupiny máte svou karosérii zařadit nebo jestli se může Vámi vybraná karosérie zúčastnit skupiny Rallylegend, kontaktujte prosím Radka Perníka (radek.hobl@seznam.cz).

 

Na dvoudenních soutěžích, se pojedou také noční rychlostní zkoušky. Pro tyto RZ je nutné mít auto vybavené osvětlením. Na autě smí být (ve směru jízdy) maximálně 10 světelných zdrojů (příklad: 10 led diod) a to rozmístěných následovně:

-          světelné paraboly (hlavní světlomety) max. 4 světelné zdroje

-          přídavné osvětlení (světelná rampa) max. 6 světelných zdrojů a to o maximálním průměru objímky 20mm.

Osvětlení bude důkladně kontrolováno na technické přejímce před závodem!!


Kategorie jezdců:

1.       Junior                                  do 15 let

2.       Senior                                  do 45 let

3.       Veterán                              nad 45 let (v den startu prvního závodu musí být soutěžícímu 45 let)

4.       Absolutní pořadí

5.       Týmy


Týmy:

Každý závodník si může založit svůj tým s neomezeným počtem členů. U více členných týmů kde budou figurovat více než dva jezdci, budou bodovat vždy jen dva předem nominovaní členové týmu v aktuálním závodě. Nominace se uvede již při přihlašování jezdce na daný závod. Poslední úpravy nominací proběhnou v den závodu při přejímce a placení startovného. Soutěžící startující v jednom týmu, nemůže během sezóny startovat za jiný tým.  Název týmu není možné během sezóny měnit.

 

Kalendář:

Pro danou sezónu je před jejím začátkem stanoven tzv. kalendář, který stanoví termíny jednotlivých závodů celého šampionátu. Kalendář obsahuje název, termín konání závodu, lokalitu, případně informace o povrchu, na kterém se pojede. Pořadatel si vyhrazuje právo změny termínů nebo místa konání v závislosti na aktuálním počasí, stavu povrchu apod.

 

Startovné:

Výše startovného pro jeden soutěžní vůz na jednotlivý závod je stanovena takto:

Kategorie jezdců            

--------------------------------------------

Junior                                   150,- Kč

Senior                                  200,- Kč

Veterán                              200,- Kč

Startovné se hradí osobně pořadateli v den závodu v čase určeném pro prezentaci. Vybrané finanční prostředky budou použity na pořízení cen pro vítěze, přípravu závodů a pohledávek s tím spojených.

 

Časový harmonogram závodu:

Soutěž se řídí časovým harmonogramem stanoveným pořadatelem. Rozpis je zveřejněn v propozicích závodu, cca 7 dnů před startem závodu a obsahuje následující informace:

-          Logo závodu

-          Kontakt na pořadatele

-          Datum a místo konání, odkaz na mapu, dostupnost 230V, WC, občerstvení apod.

-          Cenu startovného

-          Kapacita startovního pole

-          Časový rozpis – prezentace, přejímky vozů, oficiálního startu atd.

-          Počet RZ, případně rozpis RZ a povolených servisů

Pořadatel si vyhrazuje právo změny rozvrhu v důsledku nenadálých událostí a je povinen o těchto změnách neprodleně informovat soutěžící.

 

Bodování a celková klasifikace:

1.       1. místo    20 bodů

2.       2. místo    17 bodů

3.       3. místo    15 bodů

4.       4. místo    13 bodů

5.       5. místo    11 bodů

6.       6. místo    10 bobů

7.       7. místo    9 bodů

8.       8. místo    8 bodů

9.       9. místo    7 bodů

10.   10. místo    6 bodů

11.   11. místo    5 bodů

12.   12. místo    4 body

13.   13. místo    3 body

14.   14. místo    2 body

15.   15. místo    1 bod

V celkovém hodnocení šampionátu se sčítají body ze všech soutěží. V případě rovnosti bodů rozhoduje větší počet vyhraných soutěží, dále potom počet dosažených druhých míst, třetích atd. V případě rovnosti i v umístění v soutěžích rozhoduje umístění v prvním závodě daného šampionátu.

Budou opět přidělovány bonusové body za Power Stage! Tyto body budou přidělovány k bodům dosaženým za umístění v celkové klasifikaci. Jako Power Stage se pojede vždy poslední rychlostní zkouška daného závodu. Body za Power Stage budou přiděleny následovně:

1.       1. místo    3 body

2.       2. místo    2 body

3.       3. místo    1 bod

Body za Power Stage se budou přidělovat v následujících kategoriích:
- pořadí v absolutní klasifikaci
- skupina WRC
- skupina WRC2
- skupina WRC3
- skupina Rallylegend
- kategorie Veterán
- kategorie Junior
- pohár týmů


Závěrečná_klasifikace:
Aby mohl být jezdec v daném závodě klasifikován, musí závod zahájit vyjetím z UP (uzavřené parkoviště) vlastním pohonem a projetím startovní rampy před 1. RZ, nevyjetí bude penalizováno časem 10 minut. Závod dokončí zajetím vlastním pohonem do UP přes cílovou rampu po dokončení poslední RZ. Pokud vůz bez cizí pomoci neprojede po vlastní ose a pomocí vlastního pohonu přes rampu, je jezdec diskvalifikován ze závodu.


Soutěžní pravidla:

Závod a jeho celkový průběh se řídí podle časového harmonogramu dne, který stanoví pořadatel. Časový rozpis bude uveřejněn na webu pořadatele a je vyvěšen na vývěsce během závodu. Pořadatel si vyhrazuje právo změny času startu jednotlivých RZ, jejich pořadí, případné omezení práce na voze.

- Servis a vyhlášení výsledků v závislosti na okolnostech spojených s aktuálním stavem povrchu tratě, počasí, osvětlení apod.

- Před předáním do UP procházejí vozidla technickou přejímkou a do startu závodu tam zůstávají.

- Pokud není vůz v UP v předepsaném čase, bude jezdec po předešlém upozornění potrestán penalizací 30s.

- Závod začíná a končí projetím přes rampu, pokud jezdec neukončí závod projetím rampy, nebude klasifikován, viz. „Závěrečná klasifikace“.

- Startovní pořadí jezdců a časový rozpis jsou dány startovní listinou, zveřejněnou pořadatelem před startem každé RZ.

- Startovní číslo na voze jezdce neznamená startovní pozici, ta je určena pořadatelem s ohledem na vzájemné rušení a výkonnost soutěžících.

- Každý soutěžící je povinen znát čas svého startu do každé RZ. Rozpis je včas uveřejněn před

každou RZ.

- Každý soutěžící je povinen mít s sebou na trati tzv. stavěče, který bude za závodníkem upravovat či stavět objízdné body v trati, které soutěžící svou jízdou posunul nebo povalil.

- Pokud neodstartuje do 40 vteřin od určeného času, je automaticky penalizován přidělením NČ.

- Pokud během RZ dojde k technické závadě na vozidle, může se jezdec bez cizí pomoci pokusit závadu odstranit (výjimku tvoří kategorie Junior, kde se na vozidle může pokusit odstranit závadu doprovod, který jde se soutěžícím v dané rychlostní zkoušce). Pokud se mu to nepodaří do startu následné RZ, dostává NČ.

- Pro uznání výsledků a přidělení bodů celého závodu, musí být odjeto nejméně 50% RZ ze závodu.

- V případě rovnosti celkového času v cíli soutěže, rozhoduje o lepší pozici výsledek z 1.RZ.

- Délka povoleného servisu je limitovaná časovým harmonogramem a startem jezdce do další RZ.

- Trénink mimo stanovený shakedown, který je uveden v propozicích, může povolit pouze ředitel závodu. Tréninkem se rozumí – pohyb vozu vlastní silou, řízeno RC soupravou po trati.

- Jezdec může v případě nutnosti zapnout model i vysílač a provést nutná nastavení regulátoru, serva apod. V žádném případě tímto nesmí ohrozit (rušit) právě jedoucí jezdce. V případě shody kanálů nebo pokud se jedná o blízké kanály, je povinností těchto jezdců dbát na tuto skutečnost.

- V průběhu RZ, pokud vozidlo uvízne nebo opustí trať, je soutěžícímu povoleno vlastí rukou vozidlo vrátit na místo opuštění tratě, nebo před neprojetou překážku a to bez penalizace.

- Jezdec je povinen projet vytyčenou trať, překážky. Případné neprojetí překážky, záměrné zkrácení trati s odmítnutím návratu do místa, kde chybu provedl, je trestáno diskvalifikací.

- V poslední RZ není možné udělit NČ, vozidlo musí po projetí časomírou po vlastní ose dojet do UP a není povolen servis.

- Každý soutěžící může v jednom závodě startovat pouze s jedním vozem a během soutěže nesmí vyměnit střední díl (plato) podvozku ani karosérii.

- Technický komisař je oprávněn kdykoli v průběhu soutěže požádat soutěžícího o provedení kontroly modelu. Soutěžící je povinen mu kontrolu umožnit. Pokud tuto kontrolu ihned na požádání neumožní, nebo pokud je zjištěna nepovolená úprava na autě, bude ze soutěže diskvalifikován.

- Dojížděné a následně dojeté vozidlo musí umožnit okamžité předjetí rychlejšímu vozu. V případě protestu rychlejšího závodníka, mu bude poskytnut náhradní průjezd.

- Divácká pomoc není povolena.


Penalizace:

Za nedodržení pravidel nebo jejich porušení jsou udělovány penalizace, případně je jezdec

diskvalifikován.

Typy penalizací:

- Časová penalizace - připočtení času k čistému času RZ

- NČ - přidělení dvojnásobku času vítěze dané RZ

- Diskvalifikace

 

Časové penalizace:

- každý dotyk modelu nohou pilota 10 vteřin

- každý kontakt s časomírou 10 vteřin

- nevyjetí z uzavřeného parkoviště před startem do 1. rychlostní zkoušky (závada na vozidle, indispozice soutěžícího) je penalizováno časem 600 vteřin (10 minut)

- předčasný start do RZ je trestán přidělením náhradního času. Hlídá časoměřič a závodník startující

následně

- neumožnění předjetí rychlejšímu jezdci 30 vteřin

- neodstartování do rychlostní zkoušky v daném čase – náhradní čas. Jezdec musí odstartovat do max. 40 vteřin od času jeho startu do RZ!

- soutěžící je po dojezdu do cíle povinen nahlásit časoměřiči všechny penalizace vzniklé během

rychlostní zkoušky – zatajení přestupku a závažnost přestupku řeší Disciplinární komise

- každý jezdec je po průjezdu cílem povinen nahlásit své startovní číslo časoměřiči

 

Náhradní čas:

Náhradní čas (NČ) je dvojnásobek času nejrychlejšího jezdce v dané RZ.

Nedojetí v dané RZ je jezdec povinen nahlásit časoměřiči, popřípadě nahlásit nepovolený servis.

Náhradní čas může být udělen maximálně v polovině vypsaných RZ v závodě. Při překročení max. počtu RZ kdy je udělován NČ  je závodník diskvalifikován!

 

Diskvalifikace:

Diskvalifikace je nejtěžším trestem v závodu. Uděluje se za závažné porušení pravidel v průběhu závodu, nedodržení pravidel, při odmítnutí pokynů ředitele

- úmyslné zkrácení tratě s odmítnutím návratu do místa chyby

- zjištění technické nezpůsobilosti vozu viz. „Kategorie modelů“

- při nedovolené a neúmyslné pomoci diváků nebo druhé osoby v průběhu RZ

 

Soutěžící mohou podat protest proti výsledkům nejpozději do závěrečného ceremoniálu.

Při diskvalifikaci se jezdci nevrací startovné!

 

Účast v závodě se dvěma vozy různých skupin

Každý soutěžící se může závodu zúčastnit se dvěma modely různých skupin. K základní skupině WRC, WRC2 a Rallylegend může soutěžící v rámci jednoho závodu odstartovat také s modelem skupiny WRC3 (jedna poháněná náprava).

 

Závěrečná ustanovení:

Tato pravidla vstupují v platnost dnem jejich uveřejnění a jejich platnost je do konce sezóny 2019, případné úpravy stanovené v propozicích jednotlivých závodů jsou těmto pravidlům nadřazené. Soutěžící se účastní závodu na vlastní riziko. Zaplacením startovného soutěžící souhlasí s těmito pravidly. Porušením těchto pravidel během soutěže se soutěžící vystavuje riziku diskvalifikace.


Prosba:
Tato pravidla jsou jen pro případné řešení možných problémů, které by mohly vzniknout během pořádaných závodů. Ale pevně věříme, že nikdy nebudeme muset přistupovat k nepříjemným opatřením, která jsou zde uvedena. Věříme, že každý závodník účastnící se tohoto šampionátu chce soupeřit s ostatními čestně a spíše se orientovat na zábavu, pohodu a kamarádství, která z tohoto druhu hobby vyplývá.


Pravidla šampionátu 2019 ve formátu PDF
Pravidla šampionátu 2019 v PDF